vendredi 24 avril 2009
22:30

صور


كرهت الصّور. فكم من لحظة تافهة خلّدتها الصور. نقوش على لوحة الذاكرة، بقايا عاصفة عابرة و هطول مطر.

مللت عبق عطور نتنه، و برد الرصيف يوحي بمجيء مفاجئ أو رحيل مهاجر...

ركنت كل الصور، ألصقتها على جدار النسيان و قبعت انتظر قطار الذكريات متى أراه قد رحل.

و مالي ألوك لحظات الغياب و أرشف علقما معتّقا، شقيّا. تراه ساعة المغيب كاشفا عن ثغرٍ مبتسما واعدا، أم تراه مكشرا عن أنياب مفترسةٍ، مهدّدًا، متوعدًا.

لململت اشيائي المبعثرة, شددت الرحال إلى حيث تنام الشمس و تحلم, وصدت أبواب الأمس و نمت.

dimanche 19 avril 2009
21:30

هيّـا بنا نلعَـب


Suite à la demande de Wallada, je participe au jeuخمس هدايا نتمنّى يهديوهالي

1 une voiture smart


2 un voyage à Cuba

3 un dressing de 100m² rempli de Chanel
4 un chalet sur une falaise avec une piscine penchée sur la mer
5 un chaton


خمس عباد ماذا بيّ نضربهم

1 Samir Elwafi

2 Mon patron de l'année avant dernière

3 Une des chanteuses eli yetla3oukou

4 George Bush

5 Rajel 3amtiخمسة إجراءات نتّخذها كان جيت رئيس

1 faire des élections tous les 5 ans et donner une vraie chance aux autres candidats

2 faire participer l'opposition dans la vie politique

3 investir plus dans la culture, l'enseignement et la recherche scientifique

4 dégager après 10 ans

5 profiter de ma retraite

خمسة أشخاص نحبّ نعيش معاهم

1 Ma mère

2 Mon père

3 Mon frère

4 Lui

5 Mon futur enfant

خمسة حاجات نعملهم كان نعرف روحي نموت غدوة

1 Prendre un café

2 Prendre un bon bain bouillonnant

3 Prier

4 Pleurer

5 Dormir

J'invite à jouer:

1 Azwaw
2 Brastos
3 Boukornine
3 Weld Byrsa
4 Weld Elfakrouna
lundi 13 avril 2009
19:04

Réflexions autours de notre patrimoine (1)


Le débat autours du sujet du patrimoine architectural prend souvent de mauvaises tournures et est souvent heurté à des fanatiques de la réflexion.

Entre différentes écoles, française, anglaise ou italienne, on ne sait souvent pas quel chemin emprunter pour le traitement de ce sujet.

D’autre part, le patrimoine architectural en Tunisie est en réelle difficulté. Il est vrai qu’on ne peut pas l'aborder sans se détacher de toute sa dimension historique, subjective et émotionnelle.

Le patrimoine est un témoin de périodes, soit prospères, soit difficiles, et porte des jugements de valeurs…

Le constat de l’état actuel de notre patrimoine bâti, mérite réflexion. Il est soit délaissé, soit mal exploité, mal traité. Le patrimoine architectural Beylical est le meilleur exemple dans ce cas.

Il ne faut pas nier le coté politique du sujet, et le fait qu’à l’aube de l’indépendance, le gouvernement a voulu créer un nouvel état moderne tout en estampant, voire effaçant toutes les traces des périodes précédentes qui étaient peut être synonymes de pourriture, ou de sous développement.

Le devenir de ces richesses reste un grand point d'interrogation, quelle solution?

D’une part il y a l’exploitation en tant que siège (administration ou musée), d’autre part il est en état d’abandon.

Pour le premier cas, on est confronté au problème de la restauration et de la réhabilitation, qui pourrait tourner au drame, pour arriver parfois à la défiguration, qui donne une fausse réalité historique et ceci reste un grand sujet de débat : faut il remettre à l’état initial, ou modifier afin d’actualiser?

Dans un second cas, l’abandon altère encore plus l’état de l’édifice, ce qui requière d’avantage d’argent et de travail pour son éventuelle restauration ou réexportation.

Une chose est vraie. C’est que les difficultés matérielles restent la première contrainte.

A suivre...

mardi 7 avril 2009
00:00

الجواب... في اطار العولمةقالَلها:؛
ابعتلي جواب وطمني ...ولو انو عتاب لا تحرمني
غيابك طال وبستنى......... وقلبك مال تتهنى
ان كنت هويت و نستني.. وعليّ جنيت وما راعتني
صبرت عليك ودقت مرار ....وابعت اليك اخبار و اخبار
اتاريك نستني مع الايام ورضيت تفوتني على الالام
ابعتلي جواب جواب جواب جواب و طمني
انا ليّ إله يعرفني .....من حر الآاااه ينصفني
مش قادر اقول انت الجاني....اصبر على طول على أحزاني
ابعتلي جواب .. ابعتلي جواب .. ابعتلي جواب....و طمنيجاوبتّو بعد مدّة و قالتلو:؛

بعتلي ايميل و احكيني و انا بردلك حبي كله
بعتلي ايميل و راضيني و المكتوب هو الموعو
د

يلا عيدا هلأ كيس مي إدامي
يلا أرب هلأ هوني إدام

انت و انا بدي نروح
كتير نبعد و نروح
و ننسى الوقت و ننسى الناس

يلا عيدا هلأ كيس مي إدامي
يلا أرب هلأ هوني إدام

عيشني احلى الاوقات
و اجمل اللحظات

Please always be there


بعتلي ايميل و راضيني و المكتوب هو الموعود

بعتلي ايميل و احكيني بنطر ع نار حتى تلاقيني
بعتلي ايميل و نسيني و اللي بغار انتي عليكي بغار

يلا عيدا هلأ كيس مي إدامي
يلا أرب هلأ هوني إدام

انت و انا بدي نروح
كتير نبعد و نروح
و ننسى الوقت و ننسى الناس

Please always be there


بعتلي ايميل و راضيني و المكتوب هو الموعود

بعتلي ايميل و احكيني بعتلي ايميل
بعتلي ايميل و راضيني واو واو واو

بعتلي ايميل و احكيني بنطر ع نار حتى تلاقيني
بعتلي ايميل و نسيني و اللي بغار انتي عليكي بغار
بعتلي ايميل و احكيني و انا بردلك حبي كله بعتلي ايميل و احكيني و انا بردلك حبي كله